DAMA FEDERASYONU

TURNUVA KURALLARI (2018 / 2019)

 

 1. Oyuna beyaz taşlar başlar siyahlar saate basar.
 2. Saati biten ya da bayrağı düşen sporcu pozisyon ne olursa olsun oyunu kaybeder.
 3. İlk 20 hamlede beraberlik teklif edilemez.
 4. Oyun esnasında cep telefonları kapalı ya da uçak modun da olmalıdır.
 5. Sporcunun telefonu çaldığında ihtar alır, ikinci defa çalarsa yenik sayılır.
 6. Sporcunun telefonu iki ihtar sonucunda çalarsa sporcu ihraç edilir.
 7. Seyircilerin telefonları sessiz durumda olmalıdır.
 8. Seyircinin telefonu çalarsa para cezası uygulanır. Para cezasına Federasyon karar verir.
 9. Oyun tahtasına el sokulmaz ve taşlar rakipten izin almadan düzeltilemez.
 10. Oyunlarda notasyon yazılması zorunludur.(80+1 klasik oyunlarda)
 11. İtirazlar hakemlere yapılacaktır.
 12. Oyunun sonucu hakkında anlaşma yapılamaz, böyle bir durumda iki sporcu da ihraç edilir.
 13. Hakem tarafından mazereti kabul edilen sporcular 1  (bir) maça çıkmayabilir.
 14. Yüksek sesle konuşmak oyunlara karışmak yasaktır.
 15. Yanlış renklerle oyuna başlayanlar hakem tarafından bir engelleme olmazsa oyuna devam edebilirler.
 16. İtiraz halinde hakem saati durdurarak ve sıranın kimde olduğunu sorarak durumu değerlendirir.
 17. Hakem kurulu kararları kesindir itiraz edilemez.
 18. Beraberlik durumunda saat avantajı ortadan kalkar.
 19. Sporcuların itirazı halinde hakem saati durdurarak durumu inceler gerekli kararı verir.
 20. Beraberlik pozisyonlarında (az taşlarda) sporcu zamanını iyi kullanacağını düşünürse, hakem beraberlik teklif ederse,  hamle  değiştirerek oyuna devam edebilir.
 21. Kuralar ve eşleşmelerle ilgili itirazlar her tur başlangıcında yazılı olarak hakem kurulu yetkilisine sunulur.
 22. Eşleşmeler puan ve averajlar açıklayıcı bir şekilde her turda asılı olarak yayınlanmalıdır.
 23. Teknik hakemler, eşleşmelerde ve averaj hesaplarında alınacak kriterleri sporculara önceden duyurulmalıdır.
 24. Hakemler her tur sonuçlarını sporcu ve hakem imzalarıyla teknik hakeme ulaştıracaklardır.
 25. Eşleşmelerin ve yarışmaların amacı en iyi sporcuyu seçmek olacaktır.
 26. Oyun esnasında telefon ve benzeri kulaklık gerektiren cihazlar kullanılmayacaktır.
 27. Oyun alanına geç gelen sporcular hakem tarafında uyarılacak, geciken oyuncunun rakibinden saate basması istenecektir.
 28. Mazeret bildirmeden ve izin almadan turnuvayı terk edenler merkez hakem kurulundan ceza kuruluna sevk edilirler.
 29. Turnuva başlangıcında uygulanacak yaptırımlar açıklanır.
 30. Merkez hakem kurulundan ceza alanlar ve organizasyon komitesi tarafından kabul edilmeyen sporcular turnuvaya alınmazlar.
 31. Kural hatası yapan sporcular yenik kabul edilir.
 32. Hakemlerin gözünden isteyerek ya da istemeyerek kaçan kural hataları sonradan viedo olarak tespit edilirse,  duruma göre karar verilir.  Olay turnuvadan sonra tespit edilirse,  yönetim kurulu ve hakem heyeti olağanüstü toplanarak karar verir.
 33. Dama Turnuva Kuralları her şeyi kapsayamaz, olağanüstü durumlarda hakem heyeti toplanıp son kararı verir.

 

 

Dünya Türk Daması Başkanı

Dama Federasyonu Başkanı

Ali Kadir BENZER

2018 İZMİR

 

 

 

 

ETİK KURALLAR     (2018 / 2019)

 

 • Oyuna başlarken karşılıklı başarılar dilenir.
 • Ustalara ve yaşlılara saygı gösterilir.
 • Oyun tahtasına taşlar sert vurulmaz.
 • Saatlere sert vurulmaz.
 • Taş alınacağı zaman, rakip uyarılır.
 • Fazla sayıda taş alınacaksa, sayılarak rakibin onayı alınır.
 • Damaya çıkan taş rakibe bildirilir.
 • Hamleye gelindiğinde rakip bilgilendirilir.
 • Yenilginin açık olduğu durumlarda oyun bırakılır.
 • Tutulan taş oynanmalıdır.
 • Oyun tahtasına hamle yapma amacı dışında el sokulmaz.
 • Oyunlara asla karışılmaz.
 • Açık beraberlik durumlarında oyunda ısrar edilmez.
 • Oyunun sonucu ne olursa olsun rakip tebrik edilir.
 • Seyirciler belli bir mesafeden ve ses çıkarmadan maçları seyretmelidir.
 • Yarışma sırasında oyuncu ve seyirciler turnuva alanında sigara içemezler.
 • Turnuva sonunda seremoninin herkes tarafından izlenmesi etik bir kuraldır.

 

 

 

 

Dünya Türk Daması Başkanı

Dama Federasyonu Başkanı

Ali Kadir BENZER

2018 İZMİR

 

 

DAMA SAAT KURALLARI   (2018 / 2019)

 

           Saat kuralları ve diğer kurallar sporcuların daha rahat ve güvende olmalarını aynı zamanda en iyi sporcuyu seçmeyi sağlamak içindir.

 

 

 

 • Siyah taşla oynayan oyuncu saate basar, beyazlar oyuna başlar.
 • Bayrağı düşen oyuncu oyunu kaybeder. (Mekanik saatler)
 • Saati sıfırlanan sporcu oyunu kaybetmiş sayılır.  (Elektronik saatler)
 • Hakemin saati koyduğu yer izin alınmadan değiştirilemez.
 • Saatlere taş sürülen elle basılır.
 • Saat kullanamayan sporculara olanak varsa saati kullanacak yardımcı verilir.
 • Rakibi gelmeyen sporcu hakeme sorarak saate basar ve rakibini bekler.
 • İki sporcu da gelmezse 20 dakika sonra hakem sonuca karar verir.
 • Özel ihtiyaçları için masadan kalkan sporcunun sıra kendisinde ve saati çalışıyor olmalıdır.
 • Anlaşmazlıklar ve özel durumlarda hakem süre artışı ya da eksiltme kararı verebilir.
 • Hakemlere itiraz veya danışma durumlarında, mutlaka saat durdurulacaktır.
 • İtiraz halinde saat değiştirilebilir.
 • Beraberlik durumlarında saat avantajı ortadan kalkar. Aynı hamlelerde ısrar edilirse beraberlik ilan edilir.
 • Sporcu beraberlik durumlarında saat avantajını kullanmak isterse sporcu hamle değişikliği yapmak zorundadır.
 • Turnuva da maç sürelerini federasyon yetkilileri belirler, tüm maçlar aynı sürelerde oynanmak zorundadır.
 • Turnuva sırasında maç süreleri asla azaltılamaz, zorunlu hallerde uzatılabilir.
 • Uluslararası turnuvalarda notasyon kullanılan turnuvalarda süre 80+1 dakika.
 • Uluslararası turnuvalarda notasyon kullanılmayan turnuvalarda süre 50 dakika.
 • Hızlı (litz) turnuvalarda 15+1 dakika olarak değerlendirilir.
 • Yıldırım turnuvalarda 5+0,30 dakika olarak değerlendirilir.
 • Saat kuralları kesindir itiraz edilemez.

 

 

Dünya Türk Daması Başkanı

Dama Federasyonu Başkanı

Ali Kadir BENZER

2018 İZMİR